Illustratie van Britt Raes waarbij een persoon die de rol van bemiddelaar opneemt, tussen twee boksers in gaat zitten en de touwtjes van hun bokshandschoenen met elkaar verbindt.

Tussen twee vuren

Principes van bemiddeling bij conflicten

Bemiddeling is een woord dat steeds vertrouwder klinkt, maar wat houdt het eigenlijk in? Hoe verloopt een bemiddeling en wat zijn de essentiële elementen? In deze voorstelling krijgt het proces vorm en worden begrippen levend.
Vaak start het met een simpele ruzie. Twee mensen, twee partijen die elk hun waarheid hebben. Het leidt tot verschillende verhalen die soms stevig kunnen ontvlammen. Wanneer het uit de hand loopt – of hopelijk daarvoor nog – wordt er soms besloten tot een bemiddeling. Tussen buren, echtlieden
werknemers, groeperingen. De bemiddelaar gaat aan het werk, elk mag zijn of haar ei leggen, alle emoties krijgen hun plaats. Pas nadate er voldoende aandacht gegaan is naar het verschil, kan er echte ruimte komen voor verbinding en creativiteit. Samen tot een oplossing komen is natuurlijk het verhoopte doel. In deze voorstelling wordt heel dit proces met een concrete situatie doorlopen, waarbij het publiek niet alleen als een buitenstaander toekijkt, maar er midden in zit. “

Toen ik me in de zoektocht naar een gepaste bijkomende opleiding, verdiepte in wat bemiddeling is, daagde me dat bemiddeling de curatieve versie is van wat wij in ons trainingswerk preventief benaderen. Durven (laten) kijken naar verschil. Dat heeft me onmiddellijk over de streep getrokken om voor de opleiding van bemiddelaar te kiezen naast het werk met improvisatietheater. 
Nathalie Van Renterghem


Andere TIM's

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Omgaan met rouw en verlies

De verschillende fases en aspecten van dementie

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie