Illustratie door Britt Raes waarbij je ziet hoe twee mensen onthutst naar elkaar staren, terwijl de massa stemmen in hun hoofd zowel ruzie maken als verbinding zoeken.

Samen-samen (but different)

Lastige verschillen koesteren

Onbegrip, ruzie, onverenigbaarheden… We komen het allemaal tegen. Vaak met conflicten als gevolg, maar het kan ook een kans zijn. Een kans om verschillen te overbruggen.
Verschil een thema dat aandacht vraagt. Getuige daarvan de vele theorieën die ontwikkeld zijn over hoe met verschil om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan (be)middeling, deep democracy, geweldloze communicatie…
Waarover die gaan? Onder andere over het te snelle streven naar harmonie als struikelblok: er is dan geen ruimte voor verschil en het is net die ruimte die nodig is. Om verbinding te kunnen maken doorhéén verschil.
TIM Theater verwerkt deze materie in een bijzonder interactieve improvisatietheatervoorstelling, afgewisseld met enkele oefeningen. Innerlijke strijd, intermenselijk leed en communicatie staan voorop. Duik mee onder in dit thema dat ieder aanbelangt: jou als persoon, als medewerker, als organisatie…

 

In sameness we connect, in diversity we grow.
Virginia Satir


Andere TIM's

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Omgaan met rouw en verlies

De verschillende fases en aspecten van dementie

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie