Samen-samen (but different)

Lastige verschillen koesteren

Onbegrip, ruzie, onverenigbaarheden… We komen het allemaal tegen. Vaak met conflicten als gevolg, maar het kan ook een kans zijn. Een kans om verschillen te overbruggen.
Verschil een thema dat aandacht vraagt. Getuige daarvan de vele theorieën die ontwikkeld zijn over hoe met verschil om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan (be)middeling, deep democracy, geweldloze communicatie…
Waarover die gaan? Onder andere over het te snelle streven naar harmonie als struikelblok: er is dan geen ruimte voor verschil en het is net die ruimte die nodig is. Om verbinding te kunnen maken doorhéén verschil.
TIM Theater verwerkt deze materie in een bijzonder interactieve improvisatietheatervoorstelling, afgewisseld met enkele oefeningen. Innerlijke strijd, intermenselijk leed en communicatie staan voorop. Duik mee onder in dit thema dat ieder aanbelangt: jou als persoon, als medewerker, als organisatie…

 

In sameness we connect, in diversity we grow.
Virginia Satir

Deel de passie

Andere TIM's

Kijken naar verandering als de enige constante

Armoede herkennen en drempels in organisaties verkleinen

Voor oprechte conversaties en gedragen afspraken over duurzaamheid

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Over oprechte klantgerichtheid

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

De verschillende fases en aspecten van dementie

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Omgaan met rouw en verlies