Illustratie door Britt Raes van een vrouw met dementie die haar overleden man in haar beleveing scherper waarneemt dan de persoon die haar verzorgt.

Dag Roger!

De verschillende fases en aspecten van dementie

Alice vergeet. Alice verwart. Alice verwijt. Alice verdwijnt. In een ver verleden met haar geliefde Roger.
Haar dochters en zonen, haar naasten en buren en zorgverstrekkers gaan beurtelings door een emotionele roetsjbaan in deze voorstelling die het dementeringsproces taboeloos in de kijker zet.
De verscheidene fasen van dementie en in het bijzonder de respectievelijke aandachtspunten voor de verzorgende komen aan bod. Op interactieve wijze worden de angsten, vragen en hoopvolle gedachten van de toeschouwers vertaald naar de scène.
In deze voorstelling volgen we het hoofdpersonage, Alice, van voor de ziekte tot de zwaarste fase van de ziekte. De interactie met het publiek verzekert een hoge betrokkenheid. De personages én het concrete verloop wordt immers ter plekke door het publiek bepaald. De voorstelling werd opgebouwd in samenwerking met mensen uit het werkveld en leraren uit zorgrichtingen, en stoelt op een stevige inhoud. De acteurs besteden de grootste zorg aan het evenwicht tussen sereniteit en relativering, waardoor de voorstelling noch oppervlakkig, noch zwaar of melig wordt. Het informatief karakter wordt in evenwicht gebracht door onder meer de inbreng van de pianist, die voor een harmonisch geheel zorgt
en een absolute meerwaarde is. De sfeer die we willen uitdragen is er een van openhartigheid en moed. De voorstelling is geschikt voor verschillende doelgroepen : studenten TSO-BSO zorg (3de graad en 7de jaar), verzorgenden en verpleegkundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en familie die betrokken zijn bij de zorg voor dementerende zorgvragers.


Andere TIM's

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Omgaan met rouw en verlies

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie