Dag Roger!

De verschillende fases en aspecten van dementie

Alice vergeet. Alice verwart. Alice verwijt. Alice verdwijnt. In een ver verleden met haar geliefde Roger.

Haar dochters en zonen, haar naasten en buren en zorgverstrekkers gaan beurtelings door een emotionele roetsjbaan in deze voorstelling die het dementeringsproces taboeloos in de kijker zet.
De verscheidene fasen van dementie en in het bijzonder de respectievelijke aandachtspunten voor de verzorgende komen aan bod. Op interactieve wijze worden de angsten, vragen en hoopvolle gedachten van de toeschouwers vertaald naar de scène.

In deze voorstelling volgen we het hoofdpersonage, Alice, van voor de ziekte tot de zwaarste fase van de ziekte. De interactie met het publiek verzekert een hoge betrokkenheid. De personages én het concrete verloop wordt immers ter plekke door het publiek bepaald. De voorstelling werd opgebouwd in samenwerking met mensen uit het werkveld en leraren uit zorgrichtingen, en stoelt op een stevige inhoud. De acteurs besteden de grootste zorg aan het evenwicht tussen sereniteit en relativering, waardoor de voorstelling noch oppervlakkig, noch zwaar of melig wordt.
De sfeer die we willen uitdragen is er een van openhartigheid en moed. 

De voorstelling is geschikt voor verschillende doelgroepen : studenten in zorgrichtingen, verzorgenden en verpleegkundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en familie die betrokken zijn bij de zorg voor dementerende zorgvragers.


Andere TIM's

Over stress en burn-out.
Te zien op 9 maart in Leuven.

Een klimaatvoorstelling die het debat weer vloeibaar maakt.

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie

Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Omgaan met rouw en verlies

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Over het spel tussen Yin en Yang,
thuis of op de werkvloer