arMoed

In deze ook voor de toeschouwers moedige voorstelling halen we weg wat kansarmoede onzichtbaar of onbespreekbaar maakt. We staan stil bij de bestaande (eigen) vooroordelen en bij allerlei mechanismen die armoede in stand houden.

Vanuit een brainstorm in het publiek wordt ook op zoek gegaan naar hoe drempels kunnen verlaagd worden voor mensen in (kans)armoede.
Een voorbeeld daarvan vind je hier.

In deze video vind je bij wijze van voorbeeld een weergave van een traject in Genk waar Inspinazie/TIM deel van uitmaakte. Doel was drempelverlaging in Cultuur, Jeugd en Sport.

Deel de passie

Andere TIM's

Een inspiratie-avond
voor ouders van jonge kinderen

Over de enorme impact
van de gezondshiedscrisis

Ook als theatrale louterende
coro-na-zorg

Schoolvoorstelling i.s.m. Erfgoedcel Leuven over rechtspraak in de middeleeuwen

Kijken naar verandering als de enige constante

Eerste Hulp Bij Studiekeuze

Over oprechte klantgerichtheid

Een unieke combi van forumtheater en improvisatie

Over en voor organisaties gedreven door waarden

Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.

Een duurzame mix van
improvisatie & debat

Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer

Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk

Lastige verschillen koesteren en overbruggen

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Over hoe menselijke relaties doorheen conflicten kunnen groeien.

Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking

Omgaan met rouw en verlies

De verschillende fases en aspecten van dementie

Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie