TIM XL

Een hyperparticipatieve voorstelling

In deze voorstelling van TIM Theater liggen de thema’s niet op voorhand vast. De spelers werpen hun hengels uit en vissen in het publiek naar wat er onder de waterlijn zwemt. Zo komt bovendrijven wat deze groep bindt en differentieert; waar de noden en verlangens liggen en wat daarbij zeker in rekening moet genomen worden om samen verder op pad te gaan. Grote en kleine stemmen komen aan bod. TIM Theater vertaalt alles via geïmproviseerde scènes met expliciete en impliciete input van de groep. Dit alles met veel lucht, straf licht, en een portie peper!
Het concept is een vrije vertaling van Deep Democracy facilitatie naar een improvisatietheaterformule, om toegankelijker te zijn voor grote groepen.

Voor wie bereid is elke stem te horen

Dit is formule voor teams, verenigingen, besturen,… die toe zijn aan introspectie. En die dat graag samen doen in een formule waarin:

  • de groep samen de thema’s bepaalt
  • ruimte is voor elke stem
  • men open staat voor onverwachte wendingen
  • communicatie en relaties tussen mensen centraal staan

Bij thematisch improvisatietheater wordt het centrale thema doorgaans bepaald door de opdrachtgever / organisator. Er wordt een bijeenkomst (congres, studiedag, opleiding, interne strategische vergadering,…) georganiseerd waarvan het thema vooraf vastligt. Regelmatig stellen we nadien vast dat de energie of de focus van de groep elders lag en zeggen we tegen elkaar: “Het zou hierover moeten gegaan zijn.” In elke formule geven wij wel ruimte aan wat leeft bij mensen, maar het centrale thema zal steeds dwingend leiden. TIM XL is ontstaan vanuit de wens om ook een formule aan te bieden waarbij we groepen de kans te geven om zonder vooraf bepaald thema zichzelf te onderzoeken, en naar boven te laten komen wat voor die groep op dat moment het meest relevant is om mee aan de slag te gaan. We geloven dat we daarmee een vorm aanreiken voor organisaties die verder willen en durven gaan in échte participatie, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap van alle medewerkers. In deze blog kan je meer leren over het ontstaan van TIM XL.
Nathalie Van Renterghem, bedenker TIM XL

Door een TIM XL ervaring

  • verhoog je de betrokkenheid en het eigenaarschap bij individuen
  • wordt de stem van meer mensen gehoord
  • worden zaken zichtbaar die dat tot dan toe nog niet (volledig) waren: bezorgdheden, wensen, dynamieken, krachten,..
  • krijg je heldere richtingaanwijzers om als team of organisatie de juiste nieuwe bakens neer te zetten

 

Deel de passie

Andere formules

TIM

Een specifieke thematische improvisatievoorstelling.

TIM Intermezzo

TIM als rode draad doorheen een programma, korte tussendoorscènes.

TIM Wrap-Up

Een plenaire terugkoppeling aan het einde van een evenement.

TIM XL

De vertolking van alle stemmen in een groep, het onzichtbare van een groep boven de waterlijn halen.

TIM Instant

Een korte blik in de spiegel van de groep waar we voor spelen.