waarden, missie en visie

Kijken naar verandering als de enige constante


Over oprechte klantgerichtheid


Over en voor organisaties gedreven door waarden


Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer


Lastige verschillen koesteren en overbruggen


Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking


Hoe ver mogen we gaan in de interactie met en onder het publiek? Een prangende vraag in #metoo tijden.


Thematisch improvisatietheater mag geen zoethouder zijn. Opdrachtgevers moeten hun engagement met betrekking tot het thema daadwerkelijk tonen aan hun medewerkers. We willen niet geboekt worden enkel om een checklist verder af te vinken.


Hoop als thema tijdens TIM Intermezzo’s op een studiedag. En theater als vorm van hoop.


Sorry, geen items gevonden.