duurzaamheid

Over klimaatkwesties in onze werking, standpunten innemen en een nieuwe TIM.


Thematisch improvisatietheater mag geen zoethouder zijn. Opdrachtgevers moeten hun engagement met betrekking tot het thema daadwerkelijk tonen aan hun medewerkers. We willen niet geboekt worden enkel om een checklist verder af te vinken.


Sorry, geen items gevonden.