bedrijfstheater

Kijken naar verandering als de enige constante


Over oprechte klantgerichtheid


Over en voor organisaties gedreven door waarden


Lastige verschillen koesteren en overbruggen


Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners


Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten


Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking


De verschillende fases en aspecten van dementie


Improvisatietheater als spiegel voor de werkvloer. Het is soms echter dan echt.


De voorstelling die Deep Democracy principes vertaalt naar de theaterscène. Relaas van een demovoorstelling.


Improvisatietheater als metafoor voor een nieuw soort leiderschap. Het improvisatietheatergezelschap als zelfsturend team.


TIM als rode draad doorheen een programma, korte tussendoorscènes.


Een plenaire terugkoppeling aan het einde van een evenement.


Een korte blik in de spiegel van de groep waar we voor spelen.


De vertolking van alle stemmen in een groep, het onzichtbare van een groep boven de waterlijn halen.