Samenleving

Armoede herkennen en drempels in organisaties verkleinen


Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.


Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer


Normaliseren en relativeren van de dagelijkse opvoedingspraktijk


Lastige verschillen koesteren en overbruggen


Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners


Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten


Omgaan met rouw en verlies


De verschillende fases en aspecten van dementie


Over het belang van clichés bij het exploreren van het verschil tussen het masculiene en het feminiene.


De voorstelling die Deep Democracy principes vertaalt naar de theaterscène. Relaas van een demovoorstelling.


Een korte blik in de spiegel van de groep waar we voor spelen.


De vertolking van alle stemmen in een groep, het onzichtbare van een groep boven de waterlijn halen.