Organisaties

Kijken naar verandering als de enige constante


Over oprechte klantgerichtheid


Over en voor organisaties gedreven door waarden


Armoede herkennen en drempels in organisaties verkleinen


Inzicht in en kapstokken voor stress en burn-out.


Over het spel tussen Yin en Yang, ook op de werkvloer


Lastige verschillen koesteren en overbruggen


Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners


Principes van transformatieve bemiddeling bij conflicten


Samenwerking in leiderschap, leiderschap in samenwerking


De verschillende fases en aspecten van dementie


Open feedback als normale en gewaardeerde basis voor communicatie


Improvisatietheater als spiegel voor de werkvloer. Het is soms echter dan echt.


Over de rijke en boeiende inspiratiebron die de zorgsector is.


Over het belang van clichés bij het exploreren van het verschil tussen het masculiene en het feminiene.


De voorstelling die Deep Democracy principes vertaalt naar de theaterscène. Relaas van een demovoorstelling.


Improvisatietheater als metafoor voor een nieuw soort leiderschap. Het improvisatietheatergezelschap als zelfsturend team.


Hoop als thema tijdens TIM Intermezzo’s op een studiedag. En theater als vorm van hoop.


De vertolking van alle stemmen in een groep, het onzichtbare van een groep boven de waterlijn halen.